กำลังโหลดข้อมูล กรุณารอสักครู่ ...
โรงเรียนโคกงามวิทยาคาร SCHOOL     โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล สพป.ขอนแก่น เขต 1  หน้าแรก

ข้อมูลพื้นฐาน
Language:
Access มุมสมาชิก
 
   Access to management
User
Password
 
ข้อมูลสารสนเทศ
   O1: โครงสร้างหน่วยงาน
   O2: ข้อมูลผู้บริหาร
   O3: อำนาจหน้าที่
   O4: แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
   O6: กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
   O5: ข้อมูลติดต่อ
   O7: ข่าวประชาสัมพันธ์
   O8: Q&A
   O9: Social Network
   O10: แผนปฎิบัติราชการประจำปี
   O11 รายงานการกำกับ ติดตามการดำเนินงาน ประจำปี 2564 รอบ 6 เดือน
   O12: รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
   O25: นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   O26: การดำเนินการตามนโยบายการบริหารงานบุคคล
   O27: หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   O28: รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
   O29: แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   O30: ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   O31: ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   O32: ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
   O33: การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
   O34: เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
   O35: การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
   O36: การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
   O37: แผนจัดการความเสี่ยงป้องกันทุจริต
   O38: การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
   O39: แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
   O40: รายงานการกำกับติดตาม การดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี รอบ 6 เดือน
   O41: รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
   O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในสถานศึกษา
   O43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในสถานศึกษา
 
เอกสาร คู่มือ
    ข้อมูล NT
    ข้อมูล RT
    O10: แผนปฎิบัติราชการประจำปี
 
ลิ้งค์แนะนำ(เปิดหน้าต่างใหม่)
    โรงเรียนประชารัฐ
    โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
    โรงเรียนดีประจำตำบล
    โรงเรียนสุจริต
   
Breaking News
  Latest News

ข้อต้อนรับสู่รั้วโรงเรียน  ช่วงโควิด โรงเรียนมีมาตราการ ...

 
Social Network

 

https://web.facebook.com/Khokngamwittayakarnไทยรัฐ | เดลินิวส์ | มติชน| คม ชัด ลึก| ข่าวสด เนชั่นแนล Geographic | ห้องสมุดรอบโลก | สวทช. ธรรมะไทย | พระไตรปิฎกออนไลน์ | ลานธรรมเสวนา
ธรรมะจักร | กัลยาณมิตร | พระธรรมกาย วิชาการ.คอม | เฟสบุ๊คโรงเรียนโคกงามวิทยาคาร | สสส.| รักบ้านเกิด.

 
Statistic & Counter

ขณะนี้ออนไลน์: 1 คน

สถิติวันนี้:      2 คน

สถิติเดือนนี้:   497 คน

สถิติปีนี้:        497 คน

สถิติทั้งหมด: 8294 คน

 


O6: กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

 

 

 
 
 
ดาวน์โหลด คลิก รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560.pdfที่นี่

ดาวน์โหลด คลิก พรบ.แห่งชาติ 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม.pdfที่นี่

ดาวน์โหลด คลิก พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ ปี 2550.pdfที่นี่

ดาวน์โหลด คลิก พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 2546 และแก้ไขเพิ่มเติม.pdfที่นี่

ดาวน์โหลด คลิก พรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ.pdfที่นี่

ดาวน์โหลด คลิก พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการ2547.PDFที่นี่

ดาวน์โหลด คลิก พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์.PDFที่นี่

ดาวน์โหลด คลิก พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการ2547ฉ2.PDFที่นี่

ดาวน์โหลด คลิก พรบ.-ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ.pdfที่นี่

ดาวน์โหลด คลิก พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการ2547ฉ3.PDFที่นี่

ดาวน์โหลด คลิก พรบ.การศึกษาแห่งชาติ.pdfที่นี่

ดาวน์โหลด คลิก พรบ.ระเบียบข่าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 2547 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่2)พ.ศ.2551 และ(ฉบับที่3)พ.ศ.2553.PDFที่นี่

ดาวน์โหลด คลิก พรบ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง.pdfที่นี่

ดาวน์โหลด คลิก พ.ร.บ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545.pdfที่นี่

ดาวน์โหลด คลิก พรบ คุ้มครองเด็ก.pdfที่นี่

ดาวน์โหลด คลิก พรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติม.pdfที่นี่

ดาวน์โหลด คลิก ระเบียบว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร.pdfที่นี่

ดาวน์โหลด คลิก พ.ร.บ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546.pdfที่นี่

ดาวน์โหลด คลิก ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการบริหารจัดการและขอบเขตการปฏิบัติหน้าที่ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่เป็นนิติบุคคลในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2546.pdfที่นี่

 
  ที่มา:  คลิกที่นี่